C-kull

Vi håller på att planera en C kull. Detta blir förhoppningsvis på Broholmern Winni.  Och planeras till hösten 2020