2023

Vi planerar att para våran Betty i början på 2023. Presentation av hane kommer så småningom.